ต้นลิ้นฟ้าออกช่อประหลาดhttp://seriesgringas.org/
อาตี๋สำเเภาทองhttp://seriesgringas.org/